Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Wybrane akty prawne

 1. Kodeks Pracy https://bhpiop.ckc.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/64/2021/06/Kodeks-Pracy.pdf
 2. Rozporządzenie MPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP https://bhpiop.ckc.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/64/2021/06/Rozporzadzenie-MPiPS-w-sprawie-ogolnych-przepisow-BHP.pdf
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby BHP https://bhpiop.ckc.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/64/2021/06/Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-w-sprawie-sluzby-BHP-1.pdf
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia z zakresu BHP https://bhpiop.ckc.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/64/2021/06/Rozporzadzenie-Ministra-Gospodarki-i-Pracy-w-sprawie-szkolenia-w-dziedzinie-BHP.pdf
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie posiłków i napojów https://bhpiop.ckc.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/64/2021/06/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-posilkow-i-napojow.pdf
 6. Rozporządzenie MPiPS w sprawie BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitor ekranowy https://bhpiop.ckc.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/64/2021/06/Rozporzadzenie-MPiPS-w-sprawie-BHP-na-stanowiska-wyposazonych-w-monitory-ekranowe.pdf
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy https://bhpiop.ckc.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/64/2021/06/Rozporzadzenie-Rady-Ministrow-w-sprawie-ustalenia-okolicznosci-i-przyczyn-wypadkow-przy-pracy.pdf
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich pracowników https://bhpiop.ckc.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/64/2021/06/Rozporzadzenie-Ministra-Zdrowia-w-sprawie-przeprowadzania-badan-lekarskich-pracownikow.pdf
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie https://bhpiop.ckc.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/64/2021/06/Rozporzadzenie-Ministra-Infrastruktury-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie.pdf
 10. Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej https://bhpiop.ckc.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/64/2021/06/Ustawa-o-ochronie-przeciwpozarowej.pdf
 11. Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i ich terenów https://bhpiop.ckc.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/64/2021/06/Rozporzadzenie-MSWiA-w-sprawie-ochrony-przecizpozarowej-budynkow-innych-obiektow-budowlanych-i-ich-terenow.pdf