Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Strona główna

 

Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej Uniwersytetu Warszawskiego

jest organem doradczym i opiniodawczym pracodawcy, osób kierujących pracownikami oraz pracowników UW.

 

SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY nie ponosi odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Obowiązki:

  1. nadzór i kontrola nad warunkami pracy i przestrzeganiem przepisów bhp oraz doradztwo w zakresie bhp i ergonomii
  2. inicjowanie działań mających na celu poprawę warunków pracy, zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy i w produkowanych wyrobach, a także popularyzacja wiedzy o bhp i ergonomii
  3. współpraca ze służbą zdrowia w zakresie organizowania badań lekarskich i opieki profilaktycznej oraz ze służbą pracowniczą i innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie prowadzenia szkoleń bhp i adaptacji zawodowej nowych pracowników
  4. współpraca ze związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy oraz zewnętrznymi organami nadzoru
  5. opiniowanie instrukcji stanowiskowych i doradztwo w zakresie doboru właściwych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
  6. udział w dochodzeniach powypadkowych
  7. udział w odbiorach nowo budowanych lub modernizowanych pomieszczeń pracy
  8. sporządzanie rocznej analizy bhp